Indicadors Infoparticipa - 2016

L'estudi InfoParticipa (UAB) està elaborat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural de la UAB www.mapainfoparticipa.com i inclou 41 indicadors, distribuïts en quatre àmbits: qui són els representants polítics? Com gestionen els recursos col.lectius? com informen de la gestió dels recursos col.lectius? i quines eines ofereixen per a la participació ciutadana en el control democràtic?

Any

2 - Informació per a la participació

1 - Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius?

39 - Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres de govern relacionades amb la gestió del govern? 40 - Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres de l'oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern? (no es comptabilitzarà en els casos en que no hi hagi oposició) 41 - Es publica informació sobre el desenvolupament del Ple, les mocions presentades pels diferents grups polítics, el debat i els acords? Preferent a partir de 5.000 habitants 42 - Es dòna informació històrica sobre el municipi? 43 - Es dóna informació sobre la situació del municipi: dades del terme municipal, la població empadronada i la seva diversitat social, les activitats econòmiques, els equipaments culturals i d'oci...? 44 - S'ofereix al web l'agenda d'activitats municipals i ciutadanes 45 - Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa Informació i/o Comunicació de la Corporació, ja sigui tècnica o política?( Es validarà amb un contacte genèric, si és el cas)

2 - Quines eines s'ofereixen per a la participació ciutadana?

46 - Es dóna informació al web del reglament de participació ciutadana o d'altres normes al respecte? 47 - Es dóna informació al web d'altres mecanismes o ens de participació que estiguin vigents com consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials, etc.? 48 - Es publiquen les Actes de les reunions dels altres mecanismes o ens de participació esmentades en l'indicador 47? 49 - S'ofereix al web el directori d'entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d'interès, si és el cas? 50 - S'ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d'interès local 51 - S'ofereix al web la relació dels serveis que es presten (Carta de serveis) i els compromisos davant la ciutadania? 52 - Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis, i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament?
Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat